Mustafa Kemal Türkmen

Genel Müdür – Gıda Y. Mühendisi

Mehlika Özübek Ulaş

Muhasebe
Müdürü

Oğuz Coşkun


Satınalma ve Lojistik - Ekonomist

Levent Tosuner

Merhum