PINARKAYA; olarak, saygılı, paylaşımcı, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk sahibi bir anlayışla toplumun her kesimine hizmet vermekteyiz.

Geleceğe bakışımızı vizyonumuzla, sahip olduğumuz değerlerimizi misyonumuzla açıklarken, sürekli iyileşme sağlama konusunda ödün vermediğimiz temel ilkelerimiz,

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Pınarkaya, güvenli gıda üretimi sağlamak için, hijyenik bir ortam, modern ekipman ve kaliteli hammadde kullanma anlayışından ödün vermemeyi vazgeçilmez ticari etiği olarak kabul eder. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini uygulamada bilimsel ilkelerle müşterilerine hissettirme konusundaki kararlılığını, yasa, kodeks, yönetmelik ve tüzük yaptırımlarına uyarak ortaya koymaktır.

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Pınarkaya, üretimde ve yönetimde sürekli iyileşme sağlamanın temel şartının bilimsel ilkelerle faaliyetlerini yürütmek olduğunu kabul eder. Bu konuda tüm çalışanlarını teşvik eder, ödüllendirir.

NİTELİKLİ İNSAN

Pınarkaya, kaliteli ürün ve hizmet üretirken işini seven, eğitimli,sahiplenme duygusu gelişmiş, üstlendiği sorumluluğun bilincinde olan personeli takım arkadaşı olarak görüp, insan kaynakları zincirine ekleyip faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca çalışanları için kariyer planlaması yaparak, onların mesleklerinde ilerlemelerine  olanak tanıyıp, sektöre yeni kazanımlar sağlayarak üstlendiği misyonu yerine getirmektir.

KATILIMCI YÖNETİM

Pınarkaya, yönetimde şeffaflık sorumluluk, hesap verebilirlik ve ilkelere dayanan anlayışı benimsemektedir. Karar alma öncesi geniş tabanlı katılıma önem verip, nihai kararların yönetim tarafından mevcut verilerin değerlendirilmesi sonucu planlı bir şekilde alınmasını sağlamaktır.

SOSYAL SORUMLULUK

Pınarkaya, planlı olarak yürüttüğü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin yanı sıra çevreyi koruyucu yaklaşımı ile çalışanlara ve topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olup, bu anlayışla görevini yerine getirmektedir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ
  • İnsana olan sevgiyi,
  • Çevreye olan saygıyı
  • Kaliteli hammaddeden , kaliteli ürün üretileceği,
  • Sürekli gelişerek çağdaş teknolojiyi yakından izlemeyi
  • Kaliteyi müşteri memnuniyeti ile özdeşleştirmeyi,
  • Personel eğitimi ile sadece fabrikamıza değil, ülkemize hizmet vermeyi,
  • Konuyla ilgili olarak Kodeks, Tüzük, Standart ve Yasanın yaptırımlarına harfiyen uymayı,
  • Tüm ürün üretiminin ve müşteri hizmetinin temizlik ve hijyen ortamında yapmak temel politikamızdır.