PINARKAYA olarak hizmet verdiğimiz tüm kuruluşlar 3. şahıs sorumluluk sigorta poliçesi ile güvence altındadır.

Sigorta, PINARKAYA nın hazır yemek üretimi ve dağıtımı ile ilgili faaliyetleri ile bunların kullanılmasından dolayı ve münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde vukua gelebilecek bedeni sakatlık, ölüm ve maddi hasar sebebi ile sigortalının T.C. kanunları dairesinde üçüncü şahıslara muhatap olabileceği mali mesuliyet, tazminat talepleri sigorta poliçesindeki limitler dahilinde karşılamayı temin ve taahhüt eder.