Müşterilerimize ait mutfaklardan faydalanarak yemek üretimi ve servis hizmetlerinin gerçekleştirildiği hizmet modelidir. Gıda konusunda uzman, tecrübeli işletme yöneticilerimizin liderliğinde ham madde tedarik, üretim ve servis süreçleri planlanmakta, tüm hizmet fonksiyonları firmamız tarafından yürütülmektedir.
yerinde_uretim
Yemekhane Yönetim Kadrosu müşterinin hizmet aldığı personel sayısına, yemek menü içeriğine göre belirlenmekte, mutfak,yemekhane ve dolapların temizliği periyodik olarak yapılıp hijyenik bir ortam sağlanmakta , kullanılan temizlik malzemeleri, Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı uluslar arası platformda kabul görmüş markalardan seçilmektedir.

Bu organizasyon ile işletmeler, asli faaliyet alanları dışındaki gereksinimlerini firmamıza “outsource” ederek hem kaliteli hizmeti ekonomik koşullarda almakta; hem de kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanarak, dikkatlerini asıl faaliyet alanları üzerinde yoğunlaştırıp rekabet güçlerini arttırmaktadırlar.